Usługi Księgowe - Grudziądz
Biuro Rachunkowe
Obsługa Księgowa 

Szybki kontakt

Biuro Rachunkowe
Arleta Grochot

Grudziądz ul. Dworcowa 14 lokal7

56/699 22 22

Oferta

Oferta usług świadczonych przez Biuro Rachunkowe obejmuje usługi związane z bieżącym prowadzeniem ksiąg i ewidencji rachunkowo-księgowych podmiotów gospodarczych z Grudziądza i okolic.

Podstawowy zakres świadczonych przez nas usług obejmuje:

· pomoc przy rozpoczęciu i likwidacji działalności gospodarczej

- pomoc przy wyborze formy prawnej działalności
- pomoc przy wyborze optymalnej formy opodatkowania
- pomoc przy wypełnianiu druków rejestracyjnych - EDG, NIP, ZUS

· prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
- sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
- ewidencjonowanie dokumentów i zdarzeń gospodarczych w PKPiR
- prowadzenie rejestrów VAT
- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
- prowadzenie ewidencji wyposażenia
- sporządzanie deklaracj podatkowych (PIT, VAT)
- ustalanie wysokości zobowiązania z tytułu podatku dochodowego i VAT
- przygotowanie rocznego zeznania podatkowego

· prowadzenie Księgi Handlowej

- ewidencjonowanie dokumentów księgowych i zdarzeń gospodarczych w KsH
- prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży - dla celów podatku VAT
- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
- prowadzenie ewidencji wyposażenia
- sporządzanie deklaracji podatkowych
- ustalanie wysokości zobowiązania z tytułu podatku dochodowego i VAT
- sporządzanie informacji do GUS
- zamknięcie roku obrachunkowego
- sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej
- przygotowanie rocznego zeznania podatkowego

· prowadzenie ewidencji ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

- sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
- ewidencjonowanie dokumentów księgowych w Ewidencji Przychodu
- prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży - dla celów podatku VAT
- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
- prowadzenie ewidencji wyposażenia
- ustalanie wysokości zobowiązania z tytułu podatku dochodowego i VAT
- przygotowanie rocznego zeznania podatkowego

· prowadzenie ewidencji Karty Podatkowej

Z tej formy opodatkowania mogą korzystać jedynie podmioty wyraźnie wymienione w ustawie. Dotyczy ona głównie działalności usługowej lub wytwórczo-usługowej.
Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie Karty Podatkowej zwolnieni są od obowiązku prowadzenia ksiąg i składania zeznań podatkowych. Zobowiązani są jedynie do prowadzenia książki ewidencji zatrudnienia.
W związku z tym proponujemy swoje usługi w zakresie:
- prowadzenie akt osobowych pracowników
- prowadzenie ewidencji wynagrodzeń, sporządzanie listy płac
- sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych do ZUS
- obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
- przygotowanie rocznych deklaracji dla pracowników - PIT-11 / PIT-8B

· prowadzenie spraw kadrowo-płacowych

- sporządzanie dokumentacji zatrudnienia (umowy o pracę, świadectwa pracy)
- prowadzenie akt osobowych pracowników
- prowadzenie ewidencji wynagrodzeń
- sporządzanie listy płac
- sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych do ZUS
- obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
- przygotowanie druków przelewów do Urzędu Skarbowego i ZUS
- przygotowanie rocznych deklaracji dla pracowników - PIT-11 / PIT-8B

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z polityka prywatności.

Akceptuję cookies tej strony